Bolagsstyrning

VD har det övergripande ansvaret för bolagsförvaltningen som sköts av Pareto Business Management, ett dotterbolag till Pareto Securities. Acrinova AB för förvaltningen av Sydsvenska Hems fastigheter.

Pareto Business Management är specialiserade inom bolagsförvaltning och är idag drygt 45 anställda.

Norama levererar tjänster inom ekonomi/administration, teknisk förvaltning och fastighetsutveckling.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av Bolaget.