Finansiell kalender

2019-04-03
Beslutad utdelning mars 2019

Avstämningsdag: 2019-03-29
Utdelningsdag: 2019-04-03
Utdelning/aktie: 1,9 SEK

2019-05-28
Delårsrapport Q3 2018/2019
2019-07-03
Beslutad utdelning juni 2019

Avstämningsdag: 2019-06-28
Utdelningsdag: 2019-07-03
Utdelning/aktie: 1,9 SEK

2019-08-27
Bokslutskommuniké 2018/2019