Sydsvenska Hem AB (publ)

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 100 kvadratmeter i uthyrbar area, fördelat över 5 förvaltningsobjekt och är idag fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den sista fastigheten tillträddes 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Ridskolan 3, Helsingborg – Bostadsfastighet med drygt 200 lägenheter

Fastigheten är belägen i området Fredriksdal, ca 2,5 kilometer från Helsingborg centrum. På fastigheten finns 13 huskroppar uppförda i ett till fyra plan ovan mark. Byggnaderna uppfördes år 2001-2003 och har löpande renoverats. Husen inrymmer totalt 214 lägenheter.

Glaven 2, Helsingborg – Ambulansstation i Väla

Fastigheten består av en ambulansstation belägen i Helsingborg, färdigställd under tredje kvartalet 2015.

Lomma 33:71 m.fl. – Lomma centrum

Förvaltningsobjektet utgör Lomma centrum, och byggnaderna färdigställdes under perioden 2009-2014. Ytorna i objektet är utspridda över tre huskroppar och består av handelsytor, bostäder samt ett garage.

Landskrona del av Rom 1

Fastigheten består av ett vårdboende i Landskrona som färdigställdes våren 2016.

Kävlinge Sandhammaren 5 - Förskola i Kävlinge

Fastigheten består av en förskola i Kävlinge som färdigställdes våren 2017.