Bolaget och koncernstrukturen

"Bolaget ska äga och förvalta fastigheter i södra Sverige."

Koncernstrukturen illustreras nedan: