Ledning

Johan Åskogh VD

Johan har sju års erfarenhet från redovisning och finansiell rapportering i fastighetsbranschen. Han har tidigare varit CFO på Mengus Stockholm AB och redovisningsekonom på Matrisen Redovisning och Rådgivning AB.