Finansiell kalender

2018-02-20
Halvårsrapport 2017/2018
2018-03-28
Utdelning Sydsvenska Hem
Utdelning/aktie: 1,88 SEK
Handlas utan utdelning: 2018-03-28
Utdelningsdag: 2018-04-05

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@sydsvenskahem.se