Finansiell kalender

2019-02-26
Halvårsrapport
2019-04-03
Beslutad utdelning mars 2019

Avstämningsdag: 2019-03-29
Utdelningsdag: 2019-04-03
Utdelning/aktie: 1,9 SEK

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@sydsvenskahem.se