Finansiell kalender

2017-05-23
Delårsredogörelse Q3 2016 / 2017
2017-08-29
Bokslutskommuniké 2016 / 2017

IR-kontakt

Ida Fransson, VD

E-post: ida.fransson@sydsvenskahem.se
Tel: 070-724 68 48