Finansiell kalender

2018-05-29
Delårsredogörelse Q3 2017/2018
2018-06-28
Utdelning Sydsvenska Hem
Utdelning/aktie: 1,87 SEK
Handlas utan utdelning: 2018-06-28
Utdelningsdag: 2018-07-04

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@sydsvenskahem.se