Finansiell kalender

2017-08-29
Bokslutskommuniké 2016 / 2017
2017-10-02
Årsstämma 2017/2018

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.Magnusson@paretosec.com