Finansiell kalender

2019-01-04
Beslutad utdelning december 2018

Avstämningsdag: 2018-12-28
Utdelningsdag: 2019-01-04
Utdelning/aktie: 1,9 SEK

2019-02-26
Halvårsrapport

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@sydsvenskahem.se