Pressmeddelanden

Sydsvenska Hem AB (publ) delårsrapport januari 2021 - mars 2021

Perioden, januari - mars 2021

  • Hyresintäkterna uppgick till 11 580 tkr (11 327)
  • Driftnettot uppgick till 7 429 tkr (7 960)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 376 tkr (4 046)
  • Resultat efter skatt uppgick till -2 811 tkr (2 697) motsvarande -1,17 kr per aktie (1,12)
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 764 500 tkr (761 600)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5 897 tkr (2 283)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,17 ggr (2,55) och belåningsgraden till 65,96 % (66,22)
  • EPRA NAV per aktie uppgick till 110,45 kr (108,76)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

John Malmström, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 22 000 kvm och är idag nästintill fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021.

För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com 

2021-11-29
Regulatorisk

Kvartalet juli - september 2021 är det första kvartalet som inkluderar de fastigheter som tillträdes den 1 juli 2021. De förvärvade fastigheternas resultaträkningar är endast inkluderade i det tredje kvartalets siffror, vilket man behöver beakta i jämförelsen med ackumulerade siffror och föregående år.

2021-07-07
Regulatorisk

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org. nr 559038-4177, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 augusti 2021.

2021-07-01
Regulatorisk

Sydsvenska Hem AB (publ) ("Bolaget") som tidigare har kommunicerats ingått avtal om förvärv av bolagen Eurocorp No 2 Holding AB, Eurocorp Brågarp AB, AB Redaktören samt Angelicagruppen AB ("Fastighetsbolagen") med ett samlat underliggande fastighetsvärde om ca 502 miljoner kronor.

1
2
3
4
5
6