Pressmeddelanden

Sydsvenska Hem AB (publ) säljer fastigheten Ridskolan i Helsingborg för 230 Mkr

Sydsvenska Hem säljer bostadsfastigheten Ridskolan 3 i Helsingborg. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på cirka 8 600 kvadratmeter och innefattar 215 lägenheter. Fastigheten säljs via en aktiebolagstransaktion och köpeskillingen för aktierna är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 230 mkr. Köpare är Bohild Fastigheter som grundades 2021 av Brunswick Real Estate.

2019 påbörjade Sydsvenska Hem ett större renoveringsprojekt i fastigheten och vi har till dags datum renoverat 68 studentlägenheter. Nu tar Bohild Fastigheter över och fortsätter det påbörjade projektet med att förbättra fastigheten. Köparen beräknas tillträda fastigheten i början av april 2022.

Genom försäljningen frigör Sydsvenska Hem kapital för nya förvärv. Ser vi en bra affär ska vi alltid kunna omsätta en fastighet med målsättningen att skapa tillväxt och ytterligare värde för våra aktieägare, kommenterar Gustav Adielsson, vd i Sydsvenska Hem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Adielsson
Verkställande direktör

Sydsvenska Hem AB (publ)
Stenhuggaregatan 4 
211 41 Malmö
Mobiltelefon: +46 761 76 07 00
E-mail: [email protected] 

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 26 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 72 000 kvm. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017 och per den 1 juli 2021 har 21 fastigheter tillträtts. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.co

2022-05-03
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma den 3 maj 2022 i Sydsvenska Hem AB (publ)

2022-05-02

Sydsvenska Hem förvärvade 2021 fastighetsbolaget Angelica AB i Staffanstorp. I fastighetsportföljen fanns ett antal centrala fastigheter i ett område där Angelica AB bland annat utvecklat och byggt en ny vårdcentral som stod färdig 2016. Under två års tid har bolaget tillsammans med Staffanstorps kommun intensivt arbetat med att ta fram ett förslag för planområdet som omfattar totalt ca 6 900 BTA. Förslaget skickas nu ut för samråd.

2021-11-29
Regulatorisk

Kvartalet juli - september 2021 är det första kvartalet som inkluderar de fastigheter som tillträdes den 1 juli 2021. De förvärvade fastigheternas resultaträkningar är endast inkluderade i det tredje kvartalets siffror, vilket man behöver beakta i jämförelsen med ackumulerade siffror och föregående år.

1
2
...
7
>>