Aktien

Sydsvenska Hem AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market sedan 2016-04-06. Bolaget har ett aktieslag.

Aktiekapital

Sydsvenska Hem har ett aktiekapital om 2 400 000 SEK fördelat på 2 400 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2018-12-31

Aktieägare Andel av kapital
och röster (%)
Kantzow Holding AB 10,96
Nordnet Pensionsförsäkring 6,81
Johan von Kantzow 5,83
Kungl Fysiografiska Sällskapet 4,17
Eton Innovation AB 4,17
Avanza Pension 4,11
Johan Olofsson 3,84
Boel Rydenå Swartling  3,45
Karl Runeberg  2,92
Gustaf von Kantzow 2,92
Summa tio största aktieägare 48,55
Övriga 51,45
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: SYDSV

ISIN-kod: SE0007897251

LEI-Kod: 5493009ZZ9GVN6026P82

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB