Sydsvenska Hem förvaltar, förädlar och skapar värde. Vår fastighetsportfölj omfattar cirka 79 900 kvadratmeter och innehåller fastigheter från alla segment huvudsakligen belägna i Skåne. 

Våra fastigheter

Sydsvenska Hem förvärvar fastigheter i Södra Sverige. Vår fastighetsportfölj innehåller fastigheter från alla segment. Beståndet omfattar totalt cirka 79 900 kvadratmeter.

Vår verksamhet

Sydsvenska Hem är en närvarande fastighetsägare med en ambition att förädla och förvalta fastigheter i nära samarbete med våra hyresgäster för att skapa långsiktiga relationer till nytta för båda parter. 

Investor relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare med tydlig information.

Sydsvenska Hem blev den 6 april 2016 noterat på Spotlight Stock Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

Sydsvenska Hem utgör moderbolaget i en koncern med 24 dotterbolag. Vår fastighetsportfölj innehåller fastigheter från alla segment.

Organisationen utgörs av funktioner för ekonomisk och teknisk förvaltning samt för fastighetsutveckling och värdeskapande.

VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, resultatuppföljning och informationsfrågor

Pressmeddelanden

 

Senaste rapporten

 

Kalendarium