Bolagsstyrning

Bolaget förvaltas av en ledning med mångårig erfarenhet av fastighetsbranschen. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.

Styrelsen

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en djup förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av ekonomistyrning, teknisk förvaltning och projektutveckling.

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 31 fastigheter med fokus på Södra Sverige.