Våra fastigheter

Sydsvenska Hem förvärvar fastigheter i tillväxtkommuner i Södra Sverige. Vår fastighetsportfölj innehåller fastigheter från alla segment. Beståndet omfattar totalt cirka 79 900 kvadratmeter.

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 29 fastigheter med fokus på Södra Sverige.