Våra fastigheter

Sydsvenska Hem förvärvar fastigheter i tillväxtkommuner i Södra Sverige. Vår fastighetsportfölj innehåller fastigheter från alla segment. Beståndet omfattar totalt cirka 79 900 kvadratmeter.