Borggård 1:476, Staffanstorp

Staffanstorp

Fastigheten är bebyggd med en industribyggnad som är uppförd i ett till två våningsplan, där kontorsytor är lokaliserade på det övre våningsplanet. Samtliga lokaler har tillgång till lastportar . Det finns totalt 14 portar runt om byggnaden.

Fastigheten är belägen i östra Staffanstorp i ett handels och industriområde. Väg 108 löper intill fastigheten och kopplar ihop området med Malmö, Lund och de större Europavägarna i regionen.

Adress
Verkstadsvägen 24

Ort
Staffanstorp

Markareal
8 326 m²

Uthyrningsbar area
2 263 m²

Byggår
1991

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 31 fastigheter med fokus på Södra Sverige.