Vår verksamhet

Sydsvenska Hem utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheter med hyresgästen i fokus.

Vad vi gör

Sydsvenska Hem är ett svenskt fastighetsbolag som äger och förvaltar en fastighetsportfölj bestående av hyresrätter, offentlig service och kommersiella lokaler i Öresundsregionen. Beståndet omfattar ca 22 000 kvadratmeter, fördelat över fem fastigheter.

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem AB (publ) utgör moderbolag i en koncern med fem dotterbolag.