Vår verksamhet

Sydsvenska Hem utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheter med hyresgästen i fokus.

Vad vi gör

Sydsvenska Hem är ett svenskt fastighetsbolag som äger och förvaltar en fastighetsportfölj bestående av hyresrätter, offentlig service, kontor, industrier och kommersiella lokaler i Öresundsregionen. Beståndet omfattar totalt cirka 79 900 kvadratmeter.

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem AB (publ) utgör moderbolag i en koncern med 24 dotterbolag.