Investor relations

  • Start
  • Investor relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Pressmeddelanden

25 maj 2020
Regulatorisk

Perioden, januari - mars 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 11 327 tkr (11 284)
  • Driftnettot uppgick till 7 960 tkr (8 215)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 046 tkr (5 171)
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 697 tkr (4 616) motsvarande 1,1 kr per aktie (1,9)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 283 tkr (7 810)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 ggr (2,9) och belåningsgraden till 66,2 % (67,3)
  • EPRA NAV per aktie uppgick till 108,8 kr (109,4)
25 mars 2020
Regulatorisk

Vid årsstämma den 25 mars 2020 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

20 februari 2020
Regulatorisk

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 25 mars 2020 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Prenumerera

Du kan prenumerera på Sydsvenska Hems pressmeddelanden via Cision

Senaste rapporten

Nästa händelse

augusti 24 2020
Halvårsrapport
1
2
3
4

IR-kontakt

sara.williamson@paretosec.com

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 402 53 94