Investor relations

  • Start
  • Investor relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Pressmeddelanden

25 mars 2020
Regulatorisk

Vid årsstämma den 25 mars 2020 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

20 februari 2020
Regulatorisk

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 25 mars 2020 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Prenumerera

Du kan prenumerera på Sydsvenska Hems pressmeddelanden via Cision

Senaste rapporten

Nästa händelse

maj 25 2020
Delårsrapport Q1 2020

IR-kontakt

sara.williamson@paretosec.com

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 492 53 94