Investor relations

  • Start
  • Investor relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Pressmeddelanden

3 maj 2022
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma den 3 maj 2022 i Sydsvenska Hem AB (publ)

2 maj 2022

Sydsvenska Hem förvärvade 2021 fastighetsbolaget Angelica AB i Staffanstorp. I fastighetsportföljen fanns ett antal centrala fastigheter i ett område där Angelica AB bland annat utvecklat och byggt en ny vårdcentral som stod färdig 2016. Under två års tid har bolaget tillsammans med Staffanstorps kommun intensivt arbetat med att ta fram ett förslag för planområdet som omfattar totalt ca 6 900 BTA. Förslaget skickas nu ut för samråd.

Prenumerera

Du kan prenumerera på Sydsvenska Hems pressmeddelanden via Cision

Senaste rapporten

23 mars 2022

Nästa händelse

maj 31 2022
Delårsrapport Q1 2022

IR-kontakt

 

Gustav Adielsson, VD

Ekonom med magisterexamen i ekonomi, Lunds Universitet. 

Gustav Adielsson, som tidigare blahar varit partner på NordierProperty Advisors, har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och är ansvarig för bolagets relationer med investerarare.

Tel: +46 761 760700
[email protected]