Investor relations

  • Start
  • Investor relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Pressmeddelanden

1 oktober 2019
Regulatorisk

Vid årsstämma den 1 oktober 2019 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

29 augusti 2019
Regulatorisk

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 1 oktober 2019 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

27 augusti 2019
Regulatorisk

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 1,9 kr per aktie per kvartal

Prenumerera

Du kan prenumerera på Sydsvenska Hems pressmeddelanden via Cision

Senaste rapporten

Nästa händelse

november 25 2019
Delårsrapport Q1 2019
1
2
3
4

IR-kontakt

sara.williamson@paretosec.com

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 492 53 94