Bolagsstämmor

Årsstämma 2019 / 2020

Årsstämman hölls den 1 oktober 2019 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstamma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Förslag till bolagsordning