Bolagsstämmor

Fullmaktsformulär

Årsstämma  2020

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) kallades härmed till årsstämma den 25 mars 2020 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag