Bolagsstämmor

Årsstämma 2023


Aktieägarna i Sydsvenska Hem kallades till årsstämma.

Tid: Den 23 maj 2023 kl. 10.00. Aktieägare välkomna från kl. 09.30.
Plats: Sydsvenska Hem AB (publ), Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 29 fastigheter med fokus på Södra Sverige.