Bolagsstämmor

Årsstämma 2018 / 2019

Årsstämman avhölls den 2 oktober 2018 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Årsredovisning 2017-07-01 till 2018-06-30

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 5 fastigheter i västra Skåne.