Bolagsstämmor

Årsstämma 2023


Aktieägarna i Sydsvenska Hem kallades till årsstämma.

Tid: Den 23 maj 2023 kl. 10.00. Aktieägare välkomna från kl. 09.30.
Plats: Sydsvenska Hem AB (publ), Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt