Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 2023


Aktieägarna i Sydsvenska Hem kallades till årsstämma.

Tid: Den 23 maj 2023 kl. 10.00. Aktieägare välkomna från kl. 09.30.
Plats: Sydsvenska Hem AB (publ), Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Sydsvenska Hem kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2022.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Förslag till ny bolagsordning

Årsredovisning 2021

Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Sydsvenska Hem kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 augusti 2021.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär 

Anmälan och formulär för poströstning 

Årsstämma  2021

Årsstämma hölls torsdagen den 15 april 2021 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Förslag till ny bolagsordning

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsens kompletterande information angående förvärvet av Eurocorp No 2 Holding AB m.fl. bolag

Förslag till bemyndigande för styrelsen i Sydsvenska Hem AB (publ) (”Bolaget”) att besluta om nyemission av aktier

Årsredovisning 2020

Fullmaktsformulär

Årsstämma  2020

Sydsvenska Hem höll årsstämma den 25 mars 2020 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag

Årsstämma 2019 / 2020

Årsstämman hölls den 1 oktober 2019 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstamma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Förslag till bolagsordning

Årsstämma 2018 / 2019

Årsstämman avhölls den 2 oktober 2018 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Årsredovisning 2017-07-01 till 2018-06-30

Årsstämma 2017 / 2018

Årsstämman avhölls den 2 oktober 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2016 / 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 29 april 2016

Kommunike från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma