Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma  2020

Sydsvenska Hem höll årsstämma den 25 mars 2020 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag

Årsstämma 2019 / 2020

Årsstämman hölls den 1 oktober 2019 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstamma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Förslag till bolagsordning

Årsstämma 2018 / 2019

Årsstämman avhölls den 2 oktober 2018 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Årsredovisning 2017-07-01 till 2018-06-30

Årsstämma 2017 / 2018

Årsstämman avhölls den 2 oktober 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2016 / 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 29 april 2016

Kommunike från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma