Brågarp 6:727, Staffanstorp

Staffanstorp

Byggnaden på fastigheten är uppförd under slutet av 1990 talet och utgörs av handels och lagerytor i 1 2 våningsplan.

Fastigheten är belägen i Östra Staffanstorp i ett handels och industriområde cirka 2 km öster om de centrala delarna av staden. Närliggande fastigheter utgörs till största del av handelsfastigheter. Dollarstore och CircleK ligger grannar och på andra sidan gatan ligger ett handelsområde med bl a Willys, Plantagen och McDonalds Rondellens Handelsområde.

Väg 108 löper intill fastigheten och kopplar ihop området med Malmö, Lund och de större Europavägarna i regionen.

Adress
Meteorvägen 4

Ort
Staffanstorp

Markareal
7 198 m²

Uthyrningsbar area
3 055 m²

Byggår
2003

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 31 fastigheter med fokus på Södra Sverige.