Hemmestorp 3:23, Staffanstorp

Staffanstorp

Fastigheten har en areal om 24 632 kvm. Samtliga markytor är obebyggda. Fastigheten utgörs av obebyggd mark och har således ingen uthyrbar area.

Fastigheten är belägen i Östra Staffanstorp i ett handels - och industriområde. Väg 108 löper intill fastigheten och kopplar ihop området med Malmö, Lund och de större Europavägarna i regionen.

Nyligen tecknades ett hyresavtal med Padel United för etablering av en större anläggning på fastigheten. Anläggningen kommer att inrymma 14 banor. Detta blir den första etableringen på fastigheten som har en totalyta om ca totalt 25 000 kvadratmeter Padel United har en yta om ca 4 500 kvadratmeter.

Adress
Spån/Flisvägen

Ort
Staffanstorp

Markareal
24 636 m²

Uthyrningsbar area

Byggår