Hemmestorp 3:23, Staffanstorp

Staffanstorp

Fastigheten har en areal om 24 632 kvm. Yta om 16 500 kvm är tillgängligt för exploatering om 50%. Fastigheten är belägen i Östra Staffanstorp i ett handels och industriområde. Idag finns en uppförd byggnad på fastigheten, denna byggnad är uppförd under 2022. Byggnaden är uppförd med sandwichelement och har en invändig höjd på 10 m med entresolplan som innefattar omklädningsrum, bastu, balkong.

Väg 108 löper intill fastigheten och kopplar ihop området med Malmö, Lund och de större Europavägarna i regionen.

Adress
Spån/Flisvägen

Ort
Staffanstorp

Markareal
24 636 m²

Uthyrningsbar area

Byggår