Sargen 1, Arvika

Arvika

På fastigheten finns en byggnad som uppfördes 2012 i ett plan. Byggnaden inrymmer lokaler för butik -, kontor - och lagerverksamhet.

Fastigheten är belägen i Fridhem/Mosseberg handelsområde cirka 3 km norr om de centrala delarna av Arvika. Närliggande fastigheter utgörs av verksamhetsbutiker av olika slag samt bostadsbebyggelse öster om fastigheten.

Väg 61 löper intill fastigheten vilket sammankopplar fastigheten med övriga Arvika.

Adress
Stränggatan 1

Ort
Arvika

Markareal
9 971 m²

Uthyrningsbar area
1 577 m²

Byggår
2012