Aborren 5, Vimmerby

Vimmerby

På fastigheten finns en byggnad som uppfördes 2008 i ett plan. Byggnaden inrymmer lokaler för butik -, kontor - och lagerverksamhet.

Fastigheten är belägen i Vimmerby handelsområde, cirka 1 km sydost om de centrala delarna av Vimmerby.Närliggande fastigheter utgörs av verksamhetsbutiker och storhandel av olika slag.

Kollektivtrafik i form av en busslinje finns i anslutning till fastigheten.

Adress
Fiskaregatan 3

Ort
Vimmerby

Markareal
4 894 m²

Uthyrningsbar area
1 200 m²

Byggår
2008