Stanstorp 7:173, Staffanstorp

Staffanstorp

Fastigheten är bebyggd 1980 med byggnad uppförd i ett plan. Byggnaden inrymmer lokaler för förskoleverksamhet.

Fastigheten är belägen i Staffanstorp cirka 14 km nordost om de centrala delarna av Malmö. Närliggande fastigheter utgörs av bostäder och centrumverksamhet.

Adress
Domsagovägen 1

Ort
Staffanstorp

Markareal
1 680 m²

Uthyrningsbar area
415 m²

Byggår
1980