Lomma 33:55 – Lomma centrum

Lomma

Fastigheten utgör Lomma centrum och byggnaderna färdigställdes under perioden 2009-2014. Fastigheten består av tre huskroppar bestående av handelsytor, bostäder samt ett garage.

Fastigheten är en 3D-fastighet. Två bostadsrättsföreningar äger delar av byggnaderna i Block A och Block C.

  • Block A innehåller lokaler på bottenvåningen och bostadslägenheter i delen längs Strandvägen. Den kommersiella delen är uthyrd som vårdhem till Lomma kommun.
  • Block B innehåller kommersiella lokaler på bottenvåningen och 12 st. hyreslägenheter ovanför lokalerna.
  • Block C innehåller fyra kommersiella lokaler på bottenvåningen samt ett garage med 112 parkeringsplatser.

Adress
Centrumgatan 9-13, Strandvägen 96, Sandstensgatan

Ort
Lomma

Markareal
2 060 m²

Uthyrningsbar area
7 511 m²

Byggår
2009-2014

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 29 fastigheter med fokus på Södra Sverige.