Borggård 1:490, Staffanstorp

Staffanstorp

På fastigheten finns en lagerbyggnad som uppfördes år 2000 i ett till två våningsplan. Byggnaden inrymmer huvudsakligen lokaler för lagerverksamhet.

Fastigheten är belägen i östra Staffanstorp i ett handels och industriområde. Väg 108 löper intill området och kopplar ihop området med Malmö, Lund och de större Europavägarna i regionen.

Fastigheten har potential för utveckling och detaljplanen tillåter ytterligare exploatering på outnyttjad tomtareal.

Adress
Truckstigen 8

Ort
Staffanstorp

Markareal
2 668 m²

Uthyrningsbar area
322 m²

Byggår
2000