Södra Lundavägen 10, Staffanstorp

Staffanstorp

Fastigheten är bebyggd med en kontorsbyggnad som ursprungligen uppfördes 1929 men som har byggts till under 1987. Byggnaden utgörs av 5 kontorslokaler och har två våningsplan.
Fastigheten är belägen i de centrala delarna av Staffanstorp. Närliggande fastigheter utgörs av främst av bostäder och olika typer av centrumverksamheter. I området finns det god tillgång till service inom gångavstånd

Adress
Södra Lundavägen 10

Ort
Staffanstorp

Markareal
1 082 m²

Uthyrningsbar area
409 m²

Byggår
1929/87