Länsmannen 4, Lund

Lund

Fastigheten är bebyggd 1967 och totalrenoverad 1998 med byggnad uppförd i två plan. Byggnaden inrymmer lokaler för kontor.

Fastigheten är belägen i västra Lund cirka 1 km från centralstationen. Närliggande fastigheter utgörs av främst kontor, handel och verkstadsytor.

I området har ett nytt planprogram tagits fram och antagits i kommunfullmäktige, där området ska utvecklas till blandstad. På fastigheten pågår arbete för att ta fram en planansökan med möjlighet till att bygga bostäder på mark samt på befintlig byggnad.

Adress
Åldermansgatan 10

Ort
Lund

Markareal
2 895 m²

Uthyrningsbar area
1 123 m²

Byggår
1968