Stanstorp 1:197, Staffanstorp

Staffanstorp

Fastigheten är bebyggd med en bostads - och kontorsbyggnad som uppfördes under 1930 - respektive 1950 -talet. Kontorsdelen från 1950 -talet har tidigare fungerat som en banklokal för Handelsbanken.

Fastigheten är belägen i de centrala delarna av Staffanstorp. Närliggande fastigheter utgörs av främst av bostäder och olika typer av centrumverksamheter. I området finns det god tillgång till service inom gångavstånd.

Adress
Södra Lundavägen 5

Ort
Staffanstorp

Markareal
809 m²

Uthyrningsbar area
321 m²

Byggår
1935