Borggård 1:357, Staffanstorp

Staffanstorp

Byggnaden på fastigheten är uppförd under 1970 - talet och utgörs av 1 – 2 våningsplan. Byggnaden inrymmer lokaler för butik -, kontor - och lagerverksamhet.

Fastigheten är belägen i utmed väg 108 i ett handels och industriområde. Byggnaden har ett bra exponeringsläge. Väg 108 löper intill fastigheten och kopplar ihop området med Malmö, Lund och de större Europavägarna i regionen. Byggmax är den största hyresgästen i fastigheten. Det finns möjlighet att ytterliga exploatera fastigheten inom nuvarande detaljplan.

Adress
Maskinvägen 9

Ort
Staffanstorp

Markareal
17 205 m²

Uthyrningsbar area
4 910 m²

Byggår
1970