Stanstorp 1:198, Staffanstorp

Staffanstorp

Fastigheten är bebyggd 1936 med byggnad uppförd i tre våningar med källare. Byggnaden inrymmer bostäder och parkeringsplatser.

Fastigheten är belägen i de centrala delarna av Staffanstorp. Närliggande fastigheter utgörs av främst av bostäder och olika typer av centrumverksamheter. I området finns det god tillgång till service inom gångavstånd.

Adress
Malmövägen 6

Ort
Staffanstorp

Markareal
1 214 m²

Uthyrningsbar area
382 m²

Byggår
1936

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 31 fastigheter med fokus på Södra Sverige.