Brågarp 6:764, Staffanstorp

Staffanstorp

Byggnaden på fastigheten är uppförd under början av 2000 talet och utgörs av lagerytor samt en nyare butiksyta.

Fastigheten är belägen i Östra Staffanstorp i ett handels och industriområde cirka 2 km öster om de centrala delarna av staden. Närliggande fastigheter utgörs till största delen av lager och industri samt verksamhetsbutiker.

Väg 108 löper intill fastigheten och kopplar ihop området med Malmö, Lund och de större Europavägarna som passar regionen.

Adress
Meteorvägen 6

Ort
Staffanstorp

Markareal
7 165 m²

Uthyrningsbar area
2 800 m²

Byggår
2004