Aspeholm 6, Lund

Genarp

Fastigheten är bebyggd 1979 med byggnad uppförd i ett plan som har genomgått flertalet upprustningar sen dess. En totalrenovering av butiksområdet genomfördes 2017. Byggnaden inrymmer lokaler för handel - och serviceverksamhet.

Fastigheten är belägen i Genarp vilket är en ort i Lunds kommun cirka 19 km sydost om Lund. Närliggande fastigheter utgörs främst av bostäder, men också av verksamhetslokaler.

Adress
Heckebergavägen 13

Ort
Genarp

Markareal
4 190 m²

Uthyrningsbar area
914 m²

Byggår
1979