Handbromsen 4, Karlskoga

Karlskoga

På fastigheten finns en byggnad som uppfördes 2006 i ett plan. Byggnaden inrymmer lokaler för butik -, kontor - och lagerverksamhet.

Fastigheten är belägen i ett handelsområde intill Smedstorp cirka 4 km sydväst om de centrala delarna av Karlskoga. Närliggande fastigheter utgörs av verksamhetsbutiker av olika slag samt norr om fastigheten finns det bostadsfastigheter.

Väg 243 löper intill fastigheten vilket sammankopplar fastigheten med övriga Karlskoga.

Adress
Skogsbovägen 8

Ort
Karlskoga

Markareal
6 908 m²

Uthyrningsbar area
1 719 m²

Byggår
2006