Borggård 1:401, Staffanstorp

Staffanstorp

Byggnaderna på fastigheten är uppförda under 1980 och utgörs av 1 våningsplan men med entresolplan i vissa delar av lokalerna. Byggnaderna inrymmer mindre lokaler för lager eller verkstadsverksamhet.

Fastigheten är belägen i östra Staffanstorp i ett handels och industriområde. Väg 108 löper intill området och kopplar ihop området med Malmö, Lund och de större Europavägarna som passar regionen.

Adress
Fabriksvägen 2

Ort
Staffanstorp

Markareal
6 552 m²

Uthyrningsbar area
1 730 m²

Byggår
1979