Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av ekonomistyrning, teknisk förvaltning och projektutveckling.

Gustav Adielsson Verkställande Direktör

Utbildning och erfarenhet: Gustav Adielsson har en magisterexamen i strategi och ledning från Lunds universitet. Han har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och har bland annat varit partner på Nordier Property Advisors AB, verkställande direktör på Eurocorp AB, COO på Next Generation Broadcasting NGB AB samt har haft flera chefsroller inom Modern Times Group MTG AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i bland annat Anbace Invest AB (inklusive uppdrag i dotterbolag), styrelseledamot i bland annat Aktiebolaget Carotis (inklusive uppdrag i dotterbolag däribland styrelseledamot och verkställande direktör i Aktiebolaget Medulla).

Antal aktier: 129 652
Innehaven omfattar direktägda aktier och indirekta innehav via bolag, kapitalförsäkringar och stiftelser.

Tel: +46-761-760700

Anette Nilsson Ekonomichef

Utbildning och erfarenhet: Anette Nilsson har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. Hon har mångårig erfarenhet som ekonomichef och har tidigare varit CFO för Egmont Publishing AB och ekonomichef för bland annat Anbace Invest AB-koncernen.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i bland annat Anbace Invest AB (inklusive uppdrag i dotterbolag) och Ante Holding AB.

Antal aktier: 108 044
Innehaven omfattar direktägda aktier och indirekta innehav via bolag, kapitalförsäkringar och stiftelser.

Tel: +46 70 869 43 49

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 31 fastigheter med fokus på Södra Sverige.