Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av ekonomistyrning, teknisk förvaltning och projektutveckling.

Gustav Adielsson Verkställande Direktör

Företagsekonomiska institutionen, Magister Strategi och Ledning, Lunds Universitet.

Gustav Adielsson, som tidigare bl. a. har varit partner på Nordier Property Advisors, har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen.

Tel: +46-761-760700

Anette Nilsson Ekonomichef

Magisterexamen Företagsekonomi, Lunds universitet

Anette Nilsson, med mångårig erfarenhet som ekonomichef, har tidigare varit CFO för Egmont Publishing AB och ekonomichef för den fastighetsgrupp som Sydsvenska Hem tillträdde 1 juli 2021.

Tel: +46 70 869 43 49