Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 22 000 kvadratmeter samhällslokaler i Öresundsregionen.

Våra fastigheter

Sydsvenska Hem äger och förvaltar samhällsfastigheter i Helsingborg, Kävlinge, Landskrona och Lomma. Beståndet omfattar cirka 22 000 kvadratmeter.

Vår verksamhet

Sydsvenska Hem är en närvarande fastighetsägare med en ambition att förädla och förvalta fastigheter i nära samarbete med våra hyresgäster för att långsiktigt kunna erbjuda ett tryggt och trivsamt boende.

Investor relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare med tydlig information.

Sydsvenska Hem blev den 6 april 2016 noterat på Spotlight Stock Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

Sydsvenska Hem utgör moderbolaget i en koncern med fem dotterbolag. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management som tillhandahåller en rad specialistfunktioner anpassade för att på bästa sätt utveckla Sydsvenska Hem som bolag.

Organisationen utgörs främst av funktionerna ekonomisk och teknisk förvaltning samt affärsutveckling. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.