Mitt boende

Här kan du som är hyresgäst hos Sydsvenska Hem få mer information om det som rör din fastighet. Exempelvis vilka elleverantörer du kan välja och information om dina leverantörer av tv, bredband och telefoni.

Klicka på din fastighet nedan för mer information om vad som gäller där du bor.

På fastigheten finns en lagerbyggnad som uppfördes år 2000 i ett till två våningsplan. Byggnaden inrymmer huvudsakligen lokaler för lagerverksamhet.

Fastigheten är belägen i östra Staffanstorp i ett handels och industriområde. Väg 108 löper intill området och kopplar ihop området med Malmö, Lund och de större Europavägarna i regionen.

Fastigheten har potential för utveckling och detaljplanen tillåter ytterligare exploatering på outnyttjad tomtareal.

Bredband, tv och telefoni

Elleverantörer

Parkering

Tvättmöjligheter

Hyresavier

Kontakta oss