Mitt boende

Här kan du som är hyresgäst hos Sydsvenska Hem få mer information om det som rör din fastighet. Exempelvis vilka elleverantörer du kan välja och information om dina leverantörer av tv, bredband och telefoni.

Klicka på din fastighet nedan för mer information om vad som gäller där du bor.

Fastigheten är bebyggd 1967 och totalrenoverad 1998 med byggnad uppförd i två plan. Byggnaden inrymmer lokaler för kontor.

Fastigheten är belägen i västra Lund cirka 1 km från centralstationen. Närliggande fastigheter utgörs av främst kontor, handel och verkstadsytor.

I området har ett nytt planprogram tagits fram och antagits i kommunfullmäktige, där området ska utvecklas till blandstad. På fastigheten pågår arbete för att ta fram en planansökan med möjlighet till att bygga bostäder på mark samt på befintlig byggnad.

Bredband, tv och telefoni

Elleverantörer

Parkering

Tvättmöjligheter

Hyresavier

Kontakta oss