Mitt boende

Här kan du som är hyresgäst hos Sydsvenska Hem få mer information om det som rör din fastighet. Exempelvis vilka elleverantörer du kan välja och information om dina leverantörer av tv, bredband och telefoni.

Klicka på din fastighet nedan för mer information om vad som gäller där du bor.

Byggnaden på fastigheten är uppförd under 1970 - talet och utgörs av 1 – 2 våningsplan. Byggnaden inrymmer lokaler för butik -, kontor - och lagerverksamhet.

Fastigheten är belägen i utmed väg 108 i ett handels och industriområde. Byggnaden har ett bra exponeringsläge. Väg 108 löper intill fastigheten och kopplar ihop området med Malmö, Lund och de större Europavägarna i regionen. Byggmax är den största hyresgästen i fastigheten. Det finns möjlighet att ytterliga exploatera fastigheten inom nuvarande detaljplan.

Bredband, tv och telefoni

Elleverantörer

Parkering

Tvättmöjligheter

Hyresavier

Kontakta oss