Våra Fastigheter

Här kan du som är hyresgäst hos Sydsvenska Hem få mer information om det som rör din fastighet. Exempelvis vilka elleverantörer du kan välja och information om dina leverantörer av tv, bredband och telefoni.

Klicka på din fastighet nedan för information om vad som gäller där du hyr.

På fastigheten finns en byggnad som uppfördes 2006 i ett plan. Byggnaden inrymmer lokaler för butik -, kontor - och lagerverksamhet.

Fastigheten är belägen i ett handelsområde intill Smedstorp cirka 4 km sydväst om de centrala delarna av Karlskoga. Närliggande fastigheter utgörs av verksamhetsbutiker av olika slag samt norr om fastigheten finns det bostadsfastigheter.

Väg 243 löper intill fastigheten vilket sammankopplar fastigheten med övriga Karlskoga.

Hyresavier

Hyresavier skickas normalt ut kvartalsvis, men betalas månadsvis. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Kontakta oss

Sydsvenska hem AB
Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö

Hyres- och förvaltningsfrågor:
E-post: [email protected] 
Telefon: 070-511 33 17

Teknisk förvaltning:
Emir Bosnjakovic
E-post: [email protected]
Telefon: 073-388 58 11

Felanmälan