Våra Fastigheter

Här kan du som är hyresgäst hos Sydsvenska Hem få mer information om det som rör din fastighet. Exempelvis vilka elleverantörer du kan välja och information om dina leverantörer av tv, bredband och telefoni.

Klicka på din fastighet nedan för information om vad som gäller där du hyr.

Fastigheten är bebyggd 1967 och totalrenoverad 1998 med byggnad uppförd i två plan. Byggnaden inrymmer lokaler för kontor.

Fastigheten är belägen i västra Lund cirka 1 km från centralstationen. Närliggande fastigheter utgörs av främst kontor, handel och verkstadsytor.

I området har ett nytt planprogram tagits fram och antagits i kommunfullmäktige, där området ska utvecklas till blandstad. På fastigheten pågår arbete för att ta fram en planansökan med möjlighet till att bygga bostäder på mark samt på befintlig byggnad.

Hyresavier

Hyresavier skickas normalt ut kvartalsvis, men betalas månadsvis. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Kontakta oss

Sydsvenska hem AB
Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö

Hyres- och förvaltningsfrågor:
E-post: [email protected] 
Telefon: 070-511 33 17

Teknisk förvaltning:
Emir Bosnjakovic
E-post: [email protected]
Telefon: 073-388 58 11

Felanmälan

Akuta ärenden / jour

Telefon: 010-470 52 52
Dygnet runt, dock endast vid akuta ärenden typ vattenläckage, allvarliga stopp, vid fara etc.