Våra Fastigheter

Här kan du som är hyresgäst hos Sydsvenska Hem få mer information om det som rör din fastighet. Exempelvis vilka elleverantörer du kan välja och information om dina leverantörer av tv, bredband och telefoni.

Klicka på din fastighet nedan för information om vad som gäller där du hyr.

Fastigheten har en areal om 24 632 kvm. Yta om 16 500 kvm är tillgängligt för exploatering om 50%. Fastigheten är belägen i Östra Staffanstorp i ett handels och industriområde. Idag finns en uppförd byggnad på fastigheten, denna byggnad är uppförd under 2022. Byggnaden är uppförd med sandwichelement och har en invändig höjd på 10 m med entresolplan som innefattar omklädningsrum, bastu, balkong.

Väg 108 löper intill fastigheten och kopplar ihop området med Malmö, Lund och de större Europavägarna i regionen.

Hyresavier

Hyresavier skickas normalt ut kvartalsvis, men betalas månadsvis. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Kontakta oss

Sydsvenska hem AB
Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö

Hyres- och förvaltningsfrågor:
E-post: [email protected] 
Telefon: 070-511 33 17

Teknisk förvaltning:
Emir Bosnjakovic
E-post: [email protected]
Telefon: 073-388 58 11

Felanmälan

Akuta ärenden / jour

Akuta ärenden / jour: 0733-885811
Dygnet runt, dock endast vid akuta ärenden typ vattenläckage, allvarliga stopp, vid fara etc.