Våra Fastigheter

Här kan du som är hyresgäst hos Sydsvenska Hem få mer information om det som rör din fastighet. Exempelvis vilka elleverantörer du kan välja och information om dina leverantörer av tv, bredband och telefoni.

Klicka på din fastighet nedan för information om vad som gäller där du hyr.

Byggnaden på fastigheten är uppförd under 1970 - talet och utgörs av 1 – 2 våningsplan. Byggnaden inrymmer lokaler för butik -, kontor - och lagerverksamhet.

Fastigheten är belägen i utmed väg 108 i ett handels och industriområde. Byggnaden har ett bra exponeringsläge. Väg 108 löper intill fastigheten och kopplar ihop området med Malmö, Lund och de större Europavägarna i regionen. Byggmax är den största hyresgästen i fastigheten. Det finns möjlighet att ytterliga exploatera fastigheten inom nuvarande detaljplan.

Hyresavier

Hyresavier skickas normalt ut kvartalsvis, men betalas månadsvis. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Kontakta oss

Sydsvenska hem AB
Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö

Hyres- och förvaltningsfrågor:
E-post: [email protected] 
Telefon: 070-511 33 17

Teknisk förvaltning:
Emir Bosnjakovic
E-post: [email protected]
Telefon: 073-388 58 11

Felanmälan

Akuta ärenden / jour

Telefon: 010-470 52 52
Dygnet runt, dock endast vid akuta ärenden typ vattenläckage, allvarliga stopp, vid fara etc.

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 29 fastigheter med fokus på Södra Sverige.