Stanstorp 1:83 m.fl, Staffanstorp

Staffanstorp

På fastigheten finns det en större byggnad som har byggts på med olika delar i flera etapper. Den äldsta byggnadsdelen uppfördes under 1930 och den senaste delen uppfördes under 2016.

Fastigheten är belägen i de centrala delarna av Staffanstorp. Närliggande fastigheter utgörs av främst av bostäder och olika typer av centrumverksamheter.

På fastigheterna pågår detaljplanearbete för att möjliggöra byggrätter med en potential om ca BTA 5000 kvm.

Adress
Malmövägen 2

Ort
Staffanstorp

Markareal
5 744 m²

Uthyrningsbar area
2 033 m²

Byggår

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 31 fastigheter med fokus på Södra Sverige.