Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Lars Linzander Styrelseordförande

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet

Är aktiv inom riskkapitalbranschen och affärsutveckling

Har tidigare arbetat som revisor, finansanalytiker, partner och Corporate Finance chef på Merchant Fondkommission AB och Matteus Fondkommission AB

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Soundation AB och i HIT THE HAY AB samt styrelseledamot i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB och Centuri AB

Antal aktier: 22 000
Innehaven omfattar direktägda aktier och indirekta innehav via bolag, kapitalförsäkringar och stiftelser.

Olof Andersson Styrelseledamot

Är sedan 2006 vd och styrelseledamot i börsnoterade Fastighets AB Trianon (publ).

Nuvarande styrelseuppdrag: styrelseledamot i Olof Andersson Förvaltnings Aktiebolag, styrelseledamot i Copenhagen Malmö Port Aktiebolag, Malmö Citysamverkan Service AB, Förvaltnings AB Norra Vallgatan, Anbace Invest AB och styrelseledamot för På Limhamn ekonomisk förening. Har tidigare varit vd och styrelseordförande i Sydgrönt AB och styrelseledamot i Malmö Cityfastigheter AB.

Antal aktier: 659 864
Innehaven omfattar direktägda aktier och indirekta innehav via bolag, kapitalförsäkringar och stiftelser.

Wilhelm Bergengren Styrelseledamot

Wilhelm Bergengren är född 1962. Han är utbildad civilekonom och VD för fastighetsbolaget AB Lomma Tegelfabrik. Har tidigare arbetat som finansanalytiker och mäklare på Alfred Berg Fondkommission. 

Antal aktier: 1 129 455
Innehaven omfattar direktägda aktier och indirekta innehav via bolag, kapitalförsäkringar och stiftelser.

Johan von Kantzow Styrelseledamot

Johan von Kantzowär född 1971 och har en Bachelor ofScience vid PepperdineUniversity i Los Angeles och MBA-examen från InstituteSuperieurde Gestioni Paris. Johan von Kantzowär ordförande i Hans von KantzowStiftelse samt i Berth von KantzowStiftelse samt därutöver styrelseledamot i KantzowHolding AB, Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning, SoundationAB och LucentorAB.

Antal aktier: 563 500

Innehaven omfattar direktägda aktier och indirekta innehav via bolag, kapitalförsäkringar och stiftelser.

Johan Olofsson Styrelseledamot

Johan Olofsson född 1974 och har civilingenjörsexamen och teknologie doktorsexamen från Chalmers tekniska högskola. Johan Olofsson har byggt upp och driver optikerkedjan Aoptikmed cirka 35 butiker samt bedriver investeringsverksamhet med bl.a. fastigheter och aktier

Antal aktier: 387 199
Innehaven omfattar direktägda aktier och indirekta innehav via bolag, kapitalförsäkringar och stiftelser.

Revisor

Ernst & Young AB

Representeras av:

Johan Eklund Revisor

Auktoriserad revisor

Johan är partner på EY med över 20 års erfarenhet av revision i medelstora och stora bolag och koncerner såväl noterade som onoterade