Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Lars Linzander Styrelseordförande

Utbildning och erfarenhet: Lars Linzander har en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Han är aktiv inom riskkapitalbranschen och affärsutveckling samt har tidigare arbetat som revisor, finansanalytiker, partner och chef för corporate finance på Merchant Fondkommission AB och Matteus Fondkommission Aktiebolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i bland annat Soundation AB och Hit the Hay AB, styrelseledamot i SKEPPSKAJEN Aktiebolag, samt styrelsesuppleant i Centuri AB

Antal aktier: 30 800
Innehaven omfattar direktägda aktier och indirekta innehav via bolag, kapitalförsäkringar och stiftelser.

Olof Andersson Styrelseledamot

Utbildning och erfarenhet: Olof Andersson har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen som bland annat verkställande direktör och styrelseledamot i Fastighets Aktiebolaget Trianon.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i bland annat Olof Andersson Förvaltnings Aktiebolag (inklusive uppdrag i dotterbolag) och Fastighets Aktiebolaget Trianon (inklusive uppdrag i dotterbolag) samt styrelseledamot i bland annat Förvaltnings AB Norra Vallgatan och Anbace Invest AB.

Antal aktier: 838 360
Innehaven omfattar direktägda aktier och indirekta innehav via bolag, kapitalförsäkringar och stiftelser.

Wilhelm Bergengren Styrelseledamot

Utbildning och erfarenhet: Wilhelm Bergengren har en civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat som finansanalytiker och mäklare på Alfred Berg Fondkommission Aktiebolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i bland annat Aktiebolaget Lomma Tegelfabrik (inklusive uppdrag i dotterbolag), styrelseledamot i bland annat Aktiebolag Viola Tricolor (inklusive uppdrag i dotterbolag) och styrelsesuppleant i bland annat Rydsgårds Holding AB.

Antal aktier: 1 498 758
Innehaven omfattar direktägda aktier och indirekta innehav via bolag, kapitalförsäkringar och stiftelser.

Johan von Kantzow Styrelseledamot

Utbildning och erfarenhet: Johan von Kantzow har en Bachelor of Science vid Pepperdine University i Los Angeles och en MBA från Institut Supérieur de Gestion i Paris.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hans von Kantzows och Berth von Kantzows Stiftelse samt styrelseledamot i Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning, Lucentor AB, Soundation AB och Kantzow Holding AB.

Antal aktier: 746 825
Innehaven omfattar direktägda aktier och indirekta innehav via bolag, kapitalförsäkringar och stiftelser.

Johan Olofsson Styrelseledamot

Utbildning och erfarenhet: Johan Olofsson har en civilingenjörsexamen och teknologie doktorsexamen från Chalmers tekniska högskola. Han har byggt upp och driver optikerkedjan Aoptik med cirka 40 butiker samt bedriver investeringsverksamhet med bland annat fastigheter och värdepapper.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i bland annat Aoptik-bolagen.

Antal aktier: 681 765
Innehaven omfattar direktägda aktier och indirekta innehav via bolag, kapitalförsäkringar och stiftelser.

Revisor

Ernst & Young AB

Representeras av:

Johan Eklund Revisor

Auktoriserad revisor

Johan är partner på EY med över 20 års erfarenhet av revision i medelstora och stora bolag och koncerner såväl noterade som onoterade