Investor relations

  • Start
  • Investor relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Pressmeddelanden

Prenumerera

Du kan prenumerera på Sydsvenska Hems pressmeddelanden via Cision

Pressmeddelanden

Kalendarium

Gustav Adielsson IR-kontakt

Ekonom med magisterexamen i ekonomi, Lunds Universitet. 

Gustav Adielsson, som tidigare bl a har varit partner på NordierProperty Advisors, har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och är ansvarig för bolagets relationer med investerarare.

+46 761 760700 [email protected]