Investor relations

  • Start
  • Investor relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Pressmeddelanden

25 november 2019

Perioden, juli - september 2019

  • Hyresintäkterna uppgick till 11 109 tkr (10 948)
  • Driftnettot uppgick till 8 685 tkr (8 447)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 062 tkr (4 594)
  • Resultat efter skatt uppgick till 4 426 tkr (3 986) motsvarande 1,8 kr per aktie (1,7)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 956 tkr (5 352)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,8 ggr (2,7) och belåningsgraden till 66,5 % (67,8)
  • EPRA NAV per aktie uppgick till 116,2 kr (110,4)
1 oktober 2019
Regulatorisk

Vid årsstämma den 1 oktober 2019 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

29 augusti 2019
Regulatorisk

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 1 oktober 2019 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Prenumerera

Du kan prenumerera på Sydsvenska Hems pressmeddelanden via Cision

Nästa händelse

mars 25 2020
Årsstämma 2020
1
2

IR-kontakt

sara.williamson@paretosec.com

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 492 53 94