Investor relations

  • Start
  • Investor relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Pressmeddelanden

28 maj 2019
Regulatorisk

Perioden, juli 2018 - mars 2019

  • Hyresintäkterna uppgick till 33 902 tkr (33 117)
  • Driftnettot uppgick till 25 747 tkr (25 400)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 15 194 tkr (15 537)
  • Resultat efter skatt uppgick till 17 566 tkr (22 031) motsvarande 7,3 kr per aktie (9,2)
  • Omvärdering av fastigheterna påverkade resultatet med 5 333 tkr (12 978)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15 001 tkr (15 906)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 ggr (2,9) och belåningsgraden till 67,3 % (68,2)
  • EPRA NAV per aktie uppgick till 109,4 kr (104,1)

Prenumerera

Du kan prenumerera på Sydsvenska Hems pressmeddelanden via Cision

Nästa händelse

oktober 01 2019
Årsstämma
1
2

IR-kontakt

sara.williamson@paretosec.com

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 492 53 94

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 5 fastigheter i västra Skåne.