Aktien

Sydsvenska Hems aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 6 april 2016. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 6 454 758 kronor fördelat på 6 454 758 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn: SYDSV

ISIN-kod: SE0007897251

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: SYDSV.NGM

Ägarstruktur

Aktieägare per 31 mars 2023

Ägare Antal aktier Kapital och röster %
Olof Andersson - genom Olof Andersson Förvaltning AB 838 360 12,99%
Aktiebolag Viola Tricolor 818 377 12,68%
Jan Barchan - genom Briban Invest AB 786 418 12,18%
Mats Cederholm - genom Cedelma AB 731 042 11,33%
Johan Olofsson - privat och genom bolag 666 822 10,33%
AB Lomma Tegelfabrik 661 002 10,24%
Johan von Kantzow - privat och genom bolag 331 173 5,13%
Berth von Kantows Stiftelse 286 000 4,43%
Gustav Adielsson - genom bolag 129 652 2,01%
Hans von Kantzows Stiftelse 121 320 1,88%
Övriga aktieägare 1 084 592 16,80%
Totalt antal aktier 6 454 758 100,00%