Aktien

Sydsvenska Hems aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 6 april 2016. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 2 400 000 kronor fördelat på 2 400 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn: SYDSV
Likviditetsgarant: Pareto Securities

ISIN-kod: SE0007897251

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: SYDSV.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2018-09-30

Aktieägare Andel av kapital
och röster (%)
Kantzow Holding AB 10,04
Eton Innovation AB 8,33
Nordnet Pensionsförsäkring 6,76
Johan von Kantzow 5,51
Avanza Pension 4,18
Kungl Fysiografiska Sällskapet 4,17
Johan Olofsson 3,84
Boel Rydenå Swartling  3,45
Karl Runeberg  2,83
Erik Lindholm  2,60
Summa tio största aktieägare 51,71
Övriga 48,29
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 5 fastigheter i västra Skåne.