Aktien

Sydsvenska Hems aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 6 april 2016. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 2 400 000 kronor fördelat på 2 400 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn: SYDSV
Likviditetsgarant: Pareto Securities

ISIN-kod: SE0007897251

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: SYDSV.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2019-09-30

Aktieägare Andel av kapital
och röster (%)
Kantzow Holding AB 11,67
Nordnet Pensionsförsäkring 7,25
Johan von Kantzow 6,97
Johan Olofsson 5,57
Kungl Fysiografiska Sällskapet 4,17
Eton Innovation AB 4,17
Karl Runeberg  3,33
Avanza Pension 2,83
Stena 2,50
Gustaf von Kantzow 2,29
Summa tio största aktieägare 50,57
Övriga 49,43
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market