Aktien

Sydsvenska Hems aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 6 april 2016. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 6 454 758 kronor fördelat på 6 454 758 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn: SYDSV

ISIN-kod: SE0007897251

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: SYDSV.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2022-09-30

Ägare Antal aktier Kapital och röster %
Olof Andersson - genom Olof Andersson Förvaltning AB 838 360 12,99%
Jan Barchan - genom Briban Invest AB 786 418 12,18%
Aktiebolag Viola Tricolor 745 377 11,55%
Mats Cederholm - genom Cedelma AB 731 042 11,33%
AB Lomma Tegelfabrik 661 002 10,24%
Johan Olofsson - privat och genom bolag 664 858 10,30%
Johan von Kantzow - privat och genom bolag 332 420 5,15%
Berth von Kantows Stiftelse 286 000 4,43%
Gustav Adielsson - genom bolag 129 652 2,01%
Hans von Kantzows Stiftelse 121 320 1,88%
Karl Runeberg 119 038 1,84%
Anette Nilsson - genom bolag 108 044 1,67%
Övriga aktieägare 931 227 14,43%
Totalt antal aktier 6 454 758 100,00%