Pressmeddelanden

Ny verkställande direktör Sydsvenska Hem AB (publ)

Styrelsen för Sydsvenska Hem AB (publ) har utnämnt Gustav Adielsson till ny verkställande direktör med tillträde den 1 juli 2021. Gustav Adielsson kommer att ersätta John Malmström som har valt att lämna sin position i Sydsvenska Hem men fortsätter med andra uppdrag inom Pareto Business Management. Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka John för hans insatser och önska honom lycka till i framtiden, säger Lars Linzander, styrelseordförande i Sydsvenska Hem.

Genom rekryteringen av Gustav Adielsson, som tidigare bla har varit partner på Nordier Property Advisors, får Sydsvenska Hem tillgång till en verkställande direktör med erfarenhet av transaktioner och värdeskapande fastighetsutveckling.  

Rekryteringen är första steget med målsättningen att bygga upp en egen lokalt förankrad organisation med stor erfarenhet inom fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning. I samband med detta kommer förvaltningsavtalen med Pareto Business Management att sägas upp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Linzander, styrelsens ordförande, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 708 622 219

[email protected] 

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som efter dagens tillträde indirekt äger 25 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar efter dagens tillträde en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 72 000 kvm. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017 och idag har 20 fastigheter tillträtts. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com. Uppgifter på bolagets hemsida kommer inom kort att uppdateras mot bakgrund av dagens tillträde av 20 fastigheter.

2021-11-29
Regulatorisk

Kvartalet juli - september 2021 är det första kvartalet som inkluderar de fastigheter som tillträdes den 1 juli 2021. De förvärvade fastigheternas resultaträkningar är endast inkluderade i det tredje kvartalets siffror, vilket man behöver beakta i jämförelsen med ackumulerade siffror och föregående år.

2021-07-07
Regulatorisk

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org. nr 559038-4177, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 augusti 2021.

2021-07-01
Regulatorisk

Sydsvenska Hem AB (publ) ("Bolaget") som tidigare har kommunicerats ingått avtal om förvärv av bolagen Eurocorp No 2 Holding AB, Eurocorp Brågarp AB, AB Redaktören samt Angelicagruppen AB ("Fastighetsbolagen") med ett samlat underliggande fastighetsvärde om ca 502 miljoner kronor.

1
2
3
4
5
6