Pressmeddelanden

Sydsvenska Hem AB (publ) förvärvar livsmedelsfastighet i Hörby

Sydsvenska Hem förvärvar fastigheten Borrestad 1 i Hörby. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 3 000 kvadratmeter och är fullt uthyrd till ICA. Utöver ICA Kvantum finns det även en biltvätt samt en ST1 bensinstation på fastigheten.

Fastigheten förvärvas via en aktiebolagstransaktion och tillträde av bolaget skedde den 1 juni 2023.

ICA Kvantum i Hörby är en väldigt bra livsmedelsbutik som passar väl in i vår portfölj där vi söker fastigheter som kan generera stabila och långsiktiga kassaflöden. Sydsvenska Hem har sedan tidigare ett antal livsmedelsbutiker i sin portfölj och vi är mycket glada att välkomna ICA Kvantum i Hörby som ny hyresgäst, kommenterar Gustav Adielsson, VD Sydsvenska Hem.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Adielsson
Verkställande direktör

Sydsvenska Hem AB (publ)
Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö
Mobiltelefon: +46 761 76 07 00
E-mail: [email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 29 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 79 900 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.