Pressmeddelanden

Sydsvenska Hem AB (publ) Halvårsrapport januari 2021 - juni 2021

Perioden, januari - juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 22 989 tkr (22 613)
 • Driftnettot uppgick till 15 550 tkr (16 501)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 735 tkr (8 886)
 • Resultat efter skatt uppgick till 10 059 tkr (-724) motsvarande 4,19 kr per aktie (-0,30)
 • Resultatet har belastats med extraordinära kostnader hänförliga till förvärv om 650 tkr (0).
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 778 800 tkr (756 994)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 560 tkr (8 521)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,61 ggr (2,70) och belåningsgraden till 64,75 % (66,62)
 • NRV per aktie uppgick till 113,45 kr (106,75)

Kvartalet april - juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 11 409 tkr (11 286)
 • Driftnettot uppgick till 8 121 tkr (8 541)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 359 tkr (4 840)
 • Resultat efter skatt uppgick till 12 869 tkr (-3 421) motsvarande 5,36 kr per aktie (-1,43)
 • Resultatet har belastats med extraordinära kostnader hänförliga till förvärv om 650 tkr (0).
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 778 800 tkr (756 994)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 693 tkr (6 238)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,93 ggr (2,85) och belåningsgraden till 64,75 % (66,62)

NRV per aktie uppgick till 113,45 kr (106,75

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 761 76 07 00

[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 25 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 72 000 kvm. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017 och per den 1 juli 2021 har 20 fastigheter tillträtts. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2021. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com

2022-05-03
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma den 3 maj 2022 i Sydsvenska Hem AB (publ)

2022-05-02

Sydsvenska Hem förvärvade 2021 fastighetsbolaget Angelica AB i Staffanstorp. I fastighetsportföljen fanns ett antal centrala fastigheter i ett område där Angelica AB bland annat utvecklat och byggt en ny vårdcentral som stod färdig 2016. Under två års tid har bolaget tillsammans med Staffanstorps kommun intensivt arbetat med att ta fram ett förslag för planområdet som omfattar totalt ca 6 900 BTA. Förslaget skickas nu ut för samråd.

2021-11-29
Regulatorisk

Kvartalet juli - september 2021 är det första kvartalet som inkluderar de fastigheter som tillträdes den 1 juli 2021. De förvärvade fastigheternas resultaträkningar är endast inkluderade i det tredje kvartalets siffror, vilket man behöver beakta i jämförelsen med ackumulerade siffror och föregående år.

1
2
...
7
>>