Mitt boende

Här kan du som är hyresgäst hos Sydsvenska Hem få mer information om det som rör din fastighet. Exempelvis vilka elleverantörer du kan välja och information om dina leverantörer av tv, bredband och telefoni.

Klicka på din fastighet nedan för mer information om vad som gäller där du bor.

Byggnaden på fastigheten är uppförd under början av 2000 talet och utgörs av lagerytor samt en nyare butiksyta.

Fastigheten är belägen i Östra Staffanstorp i ett handels och industriområde cirka 2 km öster om de centrala delarna av staden. Närliggande fastigheter utgörs till största delen av lager och industri samt verksamhetsbutiker.

Väg 108 löper intill fastigheten och kopplar ihop området med Malmö, Lund och de större Europavägarna som passar regionen.

Bredband, tv och telefoni

Elleverantörer

Parkering

Tvättmöjligheter

Hyresavier

Kontakta oss